Velg en gave og redd et dyr


Stopp handelen som dreper - Gi en gave til arbeidet for å stoppe krypskyting og tyvjakt, og den illegale handelen med dyredeler. Arbeidet hjelper neshorn, elefanter, tigere og mange flere arter.

Hjelp våre norske rovdyr - Bjørn, ulv, gaupe og jerv er alle truet i Norge. Din gave støtter arbeidet for å gi dem et trygt hjem i norsk natur.

Ingen flere dyr skal dø ut - Hele 58 prosent av verdens dyr har blitt borte på bare 40 år. Din gave støtter arbeidet for å stoppe tapet av naturområder og bremse klimaendringene som truer dyr over hele verden.


Din gave kan redde et dyr

Over hele verden trues dyr av jakt, avskoging, marin forsøpling og klimaendringer, og WWF er til stede for redde dem. Ennå er det håp, men vi trenger din hjelp. Kan vi bli generasjonen som redder dem? Din gave kan være med på å redde en art fra utryddelse.

Slik gjør du det

Velg saken du ønsker å støtte. På neste side velger du beløp du ønsker å støtte med. Dyret du velger er et symbol på saken du støtter. Når du har gjennomført kjøpet får du et bevis som kan gis bort i gave, gjerne med din personlige hilsen på.

Slik bruker vi din gave

Alle gaver går til saken du har valgt å støtte. Dyret du har valgt er et av dem som vil nyte godt av arbeidet WWF utfører.