Velg en gave og redd et dyr


Stopp handelen som dreper - Gi en gave til arbeidet for å stoppe krypskyting og tyvjakt, og den illegale handelen med dyredeler. Arbeidet hjelper neshorn, elefanter, tigere og mange flere arter.

Hjelp våre norske rovdyr - Bjørn, ulv, gaupe og jerv er alle truet i Norge. Din gave støtter arbeidet for å gi dem et trygt hjem i norsk natur.

Ingen flere dyr skal dø ut - Hele 58 prosent av verdens dyr har blitt borte på bare 40 år. Din gave støtter arbeidet for å stoppe tapet av naturområder og bremse klimaendringene som truer dyr over hele verden.


Deres gave kan redde et dyr

Over hele verden trues dyr av jakt, avskoging, marin forsøpling og klimaendringer, og WWF er til stede for redde dem. Ennå er det håp, men vi trenger deres hjelp. Kan vi bli generasjonen som redder dem? Deres gave kan være med på å redde en art fra utryddelse.

Slik gjør dere det

Velg saken dere ønsker å støtte. På neste side velger dere beløp dere ønsker å støtte med. Dyret dere velger er et symbol på saken du støtter. Dere får tilsendt en faktura for gavene valgt. Når fakturaen er betalt får dere et bevis som kan skrives ut og gis bort i gave, gjerne med bedriftens navn og hilsen på.

Slik bruker vi deres gave

Alle gaver går til saken dere har valgt å støtte. Dyret dere har valgt er et av dem som vil nyte godt av arbeidet WWF utfører.