Ingen flere dyr skal dø ut

WWF utgir Living Planet Report hvert andre år, som kartlegger dyrebestander over hele verden. Situasjonen er nedslående. Hele 58 prosent av verdens dyr har blitt borte på bare 40 år. Truslene er mange og kompliserte, og det trengs en organisasjon som WWF for å kunne gjøre noe med dem.

Din gave hjelper WWF å jobbe for å stoppe ulovlig jakt og overfiske, stoppe marin forsøpling og avskoging og å bremse ødeleggende klimaendringer.

Din gave støtter rett og slett arbeidet som skal sørge for at ingen flere dyr skal dø ut på grunn av menneskers handlinger.

Din gave nytter!